Akvariegrus Blanc Fin 1mm Deco Quartz 15kg

kr 199,00

Lätt pH höjande grus är lämpligt för sällskaps & växt akvarier
om man buffrar det med Waterlife pH buffert 7,2 eller 6,5

pH under 7,5 är ett måste i alla sällskaps akvarier då växterna
inte kan ta upp järn & andra metaller tillräckligt bra i pH över 7,5
för att kunna växa & frodas , För högt pH gynnar då i stället bara alger.