Zoo Med Wipe Out 1 Terrarie Rengjøring

kr 199,00

Pga stor pågang kan enkelte reptilprodukter ha litt ventetid før de er på lager.

Desinficerar, rengör och tar bort lukt i terrarium och småburar.
Dödar ett brett spektrum av bakterier, inklusive Salmonella choleraesuis (ATCC 10708) och Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15422).
Ingredienser:
Alkyl (C1450%; C1240%; C1610%)
Dimetyl Bensyl Ammonium Klorid 0.13 %
Inerta ingredienser 99.87 %
Användningsinstruktioner:
Det är förbjudet att använda denna produkt på ett sätt som strider mot det som står på förpackningen.
En antibakteriell rengöring, desinficering och deodorant för terrarium och små burar.
Kan minska spridningen av bakteriellainfektioner hos dina djur.
Avlägsna djur, föremål (värmestenar, grottor, burinredning, mat- och vattenskålar) och substrat från terrariet eller buren (rengör med WIPE OUT 2).
Dränk in ytorna i terrariet/buren genom att spraya WIPE OUT 1 och låt det verka i fem minuter. Torka sen alla ytor torra.
Släpp inte tillbaka djur innan terrariet/buren är torrt och ventilerat.
Rengör terrariet minst en gång i veckan eller oftare om det behövs.
Kom ihåg – för desinficering och rengöring av all burinredning såsom värmestenar, plastväxter, trädetaljer etc, använd Zoo Meds WIPE OUT 2.
Första hjälpen:
Om du får medlet i ögonen: Håll ögat öppet och skölj försiktigt med vatten i 15-20 minuter. Om du har kontaktlinser, ta ur dem efter fem minuter, fortsätt sen skölja.
Om du får det på huden: Ta av förorenade kläder. Skölj huden omedelbart med mycket vatten i 15-20 minuter.
Vid all exponering: Ring giftmedelscentralen eller läkare för mer råd om behandling.
Försiktighetsåtgärder: Varning. Skadligt för människor och djur. Orsakar ögonirritation. Farlig att förtära, undvik förorening av mat. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Tvätta noggrant med tvål och vatten efter användning. Spraya inte medlet i eller på elektrisk utrustning, risk för stötar.
Återanvänd inte tom förpackning. Skölj tom förpackning noggrant med vatten innan den slängs i soporna.