Colombo Algisin (1000ml): mot trådalger i hagedam

kr 399,00

Kun 2 på lager

Trådalger kan utvikle seg noe enormt pga. sollys på dammen. På grunn av den enzymatiske
effekten til Algisin vil ikke algene få nok næring til å gro.

I løpet av noen dager vil trådalgene begynne å forsvinne, og etter 14 dager vil hele dammen være fri for trådalger.

Døde alger kan fjernes med finmasket håv.

Dosering: 15ml til 300liter
2 behandlinger vil oftest være nødvendig for å holde på resultatet etter første behandling.

Behandling nr. 2 utføres etter 14 dager.

Algisin 1000ml er nok til å behandle en dam på 10.000 liter med 2 behandlinger.